Referencie

Naše služby využívajú mnohé popredné spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tieto spoločnosti sú našími partmermni mnohé roky, čo nasvädčuje kvalitnej spolupráci a spokojnosti.


 • Stražan, s.r.o.gear380
 • TIMM Slovakia, s.r.o.
 • EUROPUR, s.r.o.
 • GLEISTEIN SLOVAKIA, s.r.o.
 • MOSDORFER GmbH
 • MONOLIT, a.s.
 • MLYN TRENČAN, a.s.
 • HCC Slovakia s.r.o
 • KONŠTRUKTA-Industry, a.s.
 • TRENS SK, a.s.
 • JUBE TEAM, s.r.o.
 • MAGNA SLOVTECA, s,r.o.
 • a mnohé iné,…

 


trensstrazanmonolitmlyntrencan

 

konstruktagleistein   MOSDORFEReuropurmagna