Certifikáty

1Ako profesionálna dielňa potvrdzujeme svoju prax a vysokú odbornosť niekoľkými zváračskými preukazmi a certifikátmi v zmysle príslušných STN. Certifikáty boli vydané notifikovanou osobou Výskumným ústavom zváračským – priemyseľný inštitút SR, Račianska 71, Bratislava.